Voor Laurine is haar job een missie waarin mensen centraal staan

In 2021 opende Fedasil een nieuw opvangcentrum in Luik. Via een overheidsopdracht werd het beheer daarvan toevertrouwd aan G4S Care. Laurine en haar collega Ceklin leiden er alles in goede banen, volgens hoge kwaliteitscriteria én met een hart voor mensen. 

Ik ging in het centrum eerst aan de slag als maatschappelijk werker, daarna als teamleider van de sociale dienst, en vandaag als eindverantwoordelijke. Mijn takenpakket en verantwoordelijkheden zijn gaandeweg intenser en veeleisender geworden. Maar ik hou wel van uitdagingen.”

Voor Laurine bij G4S werkte, had ze ook al functies met een sociale en maatschappelijke insteek. Zo werkte ze een tijdlang met jongeren. Wat haar is bijgebleven van die job? 

“Ik ondersteunde een groep jongeren bij een project rond Auschwitz. De voorbereiding van het bezoek aan het concentratiekamp waren best intensief. We hebben iemand ontmoet die de kampen had overleefd, debatten en discussies gevoerd, films bekeken, noem maar op. Dit project staat in mijn geheugen gegrift. Fantastisch ook hoe die jongeren zich hebben voorbereid en acties op poten hebben gezet om het project te financieren.”

In haar huidige job staan mensen opnieuw centraal. En dat is precies de reden waarom Laurine zo van haar werk houdt.

“Ik vind mijn werk ontzettend veelzijdig en verrijkend. Door om te gaan met zoveel mensen van verschillende culturen, kom je meer over de wereld te weten. Heel fijn om ideeën uit te wisselen en voortdurend bij te leren.”

Toch brengt haar job ook uitdagingen met zich: in het opvangcentrum verblijven maar liefst 500 bewoners en werken 45 mensen.

“Ik beschouw het als een missie. Niet makkelijk, maar wel heel zinvol. Ik leer ook constant bij zodat ik groei in mijn functie én als mens.”

Wat haar rol precies inhoudt? “Samen met mijn collega hou ik toezicht op de sociale dienst, de administratieve dienst, onderwijs en vorming. We hebben meermaals per week meetings om moeilijkheden in kaart te brengen en naar oplossingen te zoeken. 

Ook de kwetsbaarheden van de bewoners komen aan bod. Uiteindelijk is het onze taak om hen te ontvangen en begeleiden, en structuur te brengen in hun dagelijkse leven. 

Verder zijn wij ook de schakel naar Fedasil en andere betrokken partijen.”

Laurine rust nog lang niet op haar lauweren. Ze geeft het beste van zichzelf in deze functie, en mikt nog op doorgroeien binnen onze organisatie. 

“Ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik werk nog maar drie jaar bij G4S. Ik voel mij hier alleszins heel gewaardeerd en ondersteund.”