Over G4S

Als dienstverlenend bedrijf zijn mensen ons belangrijkste kapitaal.

G4S is wereldleider in beveiligingsoplossingen en is hiermee één van ’s werelds grootste werkgevers.  Wij bieden onze werknemers  tal van uitdagende carrièremogelijkheden op lange termijn, in jobs waarin ze echt het verschil kunnen maken.

Sollicitatieproces

 • Sollicitatie

  Wil je mensen graag een welkom en veilig gevoel geven? Wil je graag werken voor G4S? Solliciteer dan online op onze website. Je kan spontaan solliciteren, of meteen op een specifieke vacature die jouw aandacht heeft getrokken. 

 • Online testen

  Jouw CV zal gescreend worden door de bevoegde HR Officer. Indien je in aanmerking komt, zal je uitgenodigd worden voor online testen. Deze bevatten zowel persoonlijkheidstesten als een aantal capaciteitstesten (bv. administratief vermogen, logisch redeneervermogen en observatievermogen). Je krijgt zeven dagen om die testen thuis af te leggen. Als het niet mogelijk voor je is om die testen thuis af te leggen, plannen we een afspraak op ons kantoor en geven we je toegang tot een van onze computers.

 • Gesprek met de HR Officer

  Indien de resultaten van deze testen positief zijn, word je verder uitgenodigd voor een gesprek met een HR Officer. Hier worden allereerst een aantal documenten overlopen (CV, bewijs van goed gedrag en zeden, etc.). Daarnaast worden d.m.v. het interview een aantal competenties afgetoetst. Het interview wordt gevolgd door taaltesten (Frans en Engels voor Nederlandstaligen). Voor bewakingsagenten zijn de af te toetsen competenties wettelijk bepaald in het kader van het psychotechnisch onderzoek. Dit wordt afgenomen op weekdagen in onze kantoren in Vilvoorde, Wilrijk, Nannine of Luik.

 • Tweede gesprek en samenwerkingsvoorstel

  Binnen de twee weken krijg je te horen of je voor de volledige procedure geslaagd bent. Mocht dit helaas negatief zijn, dan kom je de volgende twee jaar niet in aanmerking voor een functie binnen G4S. Indien dit positief is, dan wordt je dossier voorgesteld bij de operationele verantwoordelijke. Daar wordt je uitgenodigd voor een tweede gesprek. Verloopt dat positief, dan volgt er een samenwerkingsvoorstel.

 • Inductiesessie

  Kort na jouw aanwerving wordt je uitgenodigd voor een inductiesessie. Hier krijg je meer uitleg over de praktische gang van zaken binnen G4S en bij welke instanties je voor welke vragen terecht kan. 

 • Follow-up na 3 maanden

  Na drie maanden gewerkt te hebben krijg je een korte vragenlijst toe om te laten weten hoe het met je gaat. Daar kan je dan aangeven wat voor jou goed of minder goed verlopen is.

Uitoefeningsvoorwaarden

Als je bij G4S aan de slag wilt gaan in een operationale bewakings- of beveiligingsfunctie moet je aan onderstaande wettelijk bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Bewijs van goed zedelijk gedrag model 596.1.
 • Belg zijn of onderdaan lidstaat E.U.
 • Geen onverenigbare activiteiten uitoefenen. bv. privé-detective, handelaar in munitie en/of in wapens.
 • Psycho-technische testen met vrucht afleggen.
 • Een medisch getuigschrift voorleggen waaruit de geschiktheid blijkt.
 • Tijdens de laatste 3 jaar geen deel hebben uitgemaakt van de politie.
 • Minstens 18 jaar oud zijn.

Met succes een beroepsopleiding volgen of gevolgd hebben. Het spreekt voor zich dat kandidaten die de beroepsopleiding nog niet hebben gevolgd ook kunnen solliciteren. G4S zorgt er voor dat je opgeleid wordt door ons eigen opleidingscentrum.

Contacteer ons

G4S Belgium - Human resources

Koning Boudewijnlaan 30, 1800 Vilvoorde

Onze waarden

Onze kernwaarden vormen het fundament van onze visie, strategie en dienstverlening. Het is de basis van hoe wij met elkaar samenwerken en omgaan met onze klanten. 

 • We handelen...

  integer en respectvol

  Onze bedrijfsactiviteiten en professionele relaties steunen op vertrouwen, eerlijkheid en transparantie. We komen altijd onze beloftes na, en dwingen correct handelen af. We luisteren, en we behandelen onze medewerkers, klanten en diegenen voor wie we verantwoordelijk zijn met het grootste respect. 

 • We zijn gepassioneerd door…

  veilig werken

  Veilig werken is ons stokpaardje. We gaan tot het uiterste om onze medewerkers en klanten te behoeden voor onheil. We zijn experts in veiligheid, en wenden die gespecialiseerde kennis aan om de assets van onze klanten te beschermen. We leven onze beloftes na, en streven naar een uitmuntende klantenservice. 

 • We verwezenlijken dit dankzij…

  innovatie en teamwerk

  We investeren in technologie en best practices om onze producten en diensten continu te verbeteren. We blijven onszelf uitdagen. Zo ontwikkelen we nieuwe manieren om onze klanten van dienst te zijn en hun doelstellingen te realiseren. We werken samen als een team, en waarderen ook de individuele bijdragen van onze medewerkers. Zo behalen we optimale resultaten voor onze klanten en onze organisatie.